Käyttöehdot

Sivuston käyttö
Yleiskuvaus
Tässä sopimuksessa osapuolet ovat sivusto: kulutusluottonetistä.fi (jäljempänä “palvelu”) ja palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Tällä sopimuksella sovitaan sivuston käyttöehdoista.

kulutusluottonetistä.fi, on sivusto internetissä, jossa on esillä useita lainaa tarjoavia yrityksiä.

kulutusluottonetistä.fi palvelun käyttäjät pystyvät tutustumaan eri luoton tarjoajiin, vertailemaan tuotteita ja hintoja.

Kaikki palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Palvelu ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Sivustomme käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä tai muuta tunnistautumista.

Huomaa kuitenkin, että sivustollamme olevissa palveluissia asioiminen voi edellyttää rekisteröitymistä.

Luotonantajien noudattama käytäntö saattaa kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti.

kulutusluottonetistä.fi pyytää käyttäjää tutustumaan erikseen kunkin lainaa tarjoavan yrityksen soveltamiin käyttöehtoihin.

kulutusluottonetistä.fi internet-sivujen käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen.

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Immateriaalioikeudet
Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Jos väärinkäyttöä havaitaan, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet
Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti.

kulutusluottonetistä.fi internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

kulutusluottonetistä.fi palvelun oikeudet ja velvollisuudet
kulutusluottonetistä.fi ei myy eikä välitä sivustolla esiteltyjä tuotteita lainkaan käyttäjälle, vaan varsinainen sopimus tehdään itsenäisten lainaa tarjoavien yritysten omilla Internet-sivuilla tai kilpailuttajan sivuilla.

Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä valitsemansa palvelun omilla internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot.

Lainoja tarjoavat yritykset vastaavat palvelussa esitettyjen tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.

kulutusluottonetistä.fi ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.

kulutusluottonetistä.fi palvelu pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.

kulutusluottonetistä.fi palvelu ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

Palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Palvelu ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.

kulutusluottonetistä.fi ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.

Tuotteiden tai palveluiden ostaminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä palvelu kulutusluottonetistä.fi tai sen omistaja(t) ole missään vastuussa sopimuksen sisällöstä.

Sivusto ylläpidetään affiliate tuloilla.

Soveltaminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kulutusluottonetistä.fi